Korózní průzkum | Energotest

 
 
 
 

Na úvod » Protikorozní ochrana » Korózní průzkum

Korózní průzkum

Základní korozní průzkum:

- Stanovení zdánlivého měrného odporu půdy

- Zjištění geologické stavby území

- Určení měrné elektrické vodivost podzemních a povrchových vod

- Chemický rozbor zemin a vod

- Zjištění přítomnosti elektrických stejnosměrných proudů v zemi


Dodatečný korozní průzkum:

- Měření potenciálu potrubí-půda

- Zjišťování interference

- Zjišťování stavu izolačních spojů

- Kontrola stavu izolace

- Kontrola stavu stavební ochrany potrubí proti korozi

- Stanovení velikosti elektrického proudu vstupujícího a vystupujícího z potrubí

- Zjištění zdrojů bludných proudů

- Kontrola stavu zařízení aktivní ochrany

- Kontrola dosahu aktivní ochrany
 
 
 
 
 
 
TOPlist