Školení | Energotest

 
 
 
 

Na úvod » Školení

Školení

Školení izoláterů

Školení izolatérů („Kurz pro získání odborné způsobilosti k izolování plynárenských zařízení uložených v zemi“) provádíme podle TPG 927 02 „Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi.“. Absolventi školení obdrží učební texty obsahující mj. technologické postupy izolování a přehled vhodných izolačních materiálů, pověření pro práci s jiskrovým defektoskopem a průkaz izolatéra opravňující pro izolování úložných zařízení všemi aktuálními tech­nologiemi s platností průkazu po dobu tří let. Termíny školení...

 

Školení kontroly izolací

Školení  protikorozní ochrany („Kurz pro přípravu osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení“) provádíme podle TPG 927 03 „Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi.“. Absolventi obdrží  „Osvědčení o úspěšném složení závěrečné zkoušky odborného kursu pro přípravu osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení“, s platností tři roky. Termíny školení...


Školení    z   vyhlášky   50/1978 Sb.

Provádíme školení i přezkušování pracovníků v elektrotechnice, dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., pro skupiny i jednotlivce. Součástí vydání osvědčení je následná možnost využití bezplatných konzultací z oboru elektro. Získáte tak jistotu dosahu informací v případě problémů či pochybností a předejdete zbytečným komplikacím a zvýšeným nákladům při jejich řešení. Termíny školení... 
 
 
 
 
 
TOPlist