Měření, montáže | Energotest

 
 
 
 

Na úvod » Měření, montáže

Měření, montáže a opravy elektrických zařízení

 • servis a údržba veškerých silnoproudých rozvodů VN a NN 

 • vypracování projektové dokumentace uživatele do digitální formy

 • vypracování a aktualizace protokolů o určení vnějších vlivů

 • vypracování a zajišťování plnění plánu revizí VN i NN

 • revize elektrických zařízení NN i VN a periodické prohlídky a revize transformátorů

 • provádění revizí  spotřebičů a ručního nářadí dle ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600

 • zaměřování kabelových rozvodů  NN , VN

 • vyhledávání poruch na kabelovém vedení

 • měření a vyhodnocení kvality izolačních povlaků Pearsonovou metodou

 • zjišťování a zaměření GPS vad izolačních povlaků na ocel. potrubí

 • elektrojiskrové zkoušky izolací

 • měření tloušťky kovových potrubí a izolací

 • izolování potrubí

 • aluminotermické navařování kabelů na ocelová potrubí 
 
 
 
 
 
TOPlist